Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

9η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Μαυρελίου του Δήμου Καλαμπάκας

2.-Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού αγρού στη θέση «ΖΓΑΡΕΣ» της Τ.Κ. Περιστέρας του Δήμου Καλαμπάκας

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2018.

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2018

5.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ  διαγωνισμού Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Καλαμπάκας 2018 – 2019.

6.-Έγκριση δαπανών αποχιονισμού και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης.

7.-Αποδέσμευση Δεσμεύσεων.

8.-Δέσμευση πιστώσεων.

Σύνδεση Χρήστη