Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

24η/2017 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης υλοτομίας ατομικών αναγκών δάσους Τ.Κ. Οξύνειας

2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  Γεωργίου Μαγγούφη)

3.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Νταμπαλή Θωμά

4.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)

5.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)

6.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Κνισοβίτη Αχιλλέα κ.λ.π.

7.-Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά διαταγής πληρωμής- υπόθεση Βασιλείου Χρυσούλας

8.-Αποδέσμευση πιστώσεων

9.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

10.-Δέσμευση πιστώσεων.

Σύνδεση Χρήστη