Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

13η/2017 Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη 14 Σεπτεβρίου 2017, 13:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Λογγά (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας  ατομικών αναγκών έτους 2017) στην Τ.Κ. Λογγά

2.-Αίτηση Δασικού Συνεταιρισμού Καστρακίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας  ατομικών αναγκών έτους 2017) στην Τ.Κ. Καστρακίου

3.-Αίτηση Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαυρελίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας  ατομικών αναγκών έτους 2017)στον οικισμό Αχελινάδα της Τ.Κ. Μαυρελίου

4.-Αίτηση  Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας  ατομικών αναγκών έτους 2017) στον οικισμό Αγίας Τριάδος της Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου

5.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2017 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας» - καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

6.-Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας» στη Δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

7.-Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

Σύνδεση Χρήστη