Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

22η/2017 Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 14 Σεπτεβρίου 2017, 14:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2017

2.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους  2017

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2017

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Σκεπαρίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2017

5.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Κονισκού για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους  2017

6.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους  2017

7.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους  2017

8.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου Καλαμπάκας

Σύνδεση Χρήστη