Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

9η/2017 τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2.-Ορισμός επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών

3.-Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών  

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Καβούκα» της Τ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Καλαμπάκας

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Τσούμα Χαρατσάρι» της Τ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Καλαμπάκας

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Μάρκο» της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Καλαμπάκας

7.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην δυτική πλευρά της πλατείας της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

8.-Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην κάτω πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

9.-Έγκριση βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης της Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Καλαμπάκας Αικατερίνης Καραμέτα του Ιωάννου

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ανακατασκευή  τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

11.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 78/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  International Life)

12.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 80/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Τσάτσου Στυλιανής και λοιπών)

13.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Καρακώστα Σοφίας και λοιπών)

14.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 82/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Μουστάκα Ανδρέα και λοιπών)

15.-Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής στην υπόθεση Γεωργίου Μαγγούφη

16.-Ορισμός Δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αίτησης αναστολής που ασκήθηκε στην υπόθεση Τσαγκαδόπουλου Σωκράτη

17.-Σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (θέματα πολεοδομίας)

18.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

19.-Δέσμευση πιστώσεων

20.-Έγκριση δαπανών αποχιονισμού και διάθεση πίστωσης

Σύνδεση Χρήστη