Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας»
12/07/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Καλαμπάκας»
13/04/2017 Διακήρυξη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
10/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως» - Προθεσμία 25/04/2017
31/03/2017 Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017 - Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας»

Σύνδεση Χρήστη