Αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας»

ydreusi espaΟλοκληρώθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας» που διεξήχθη την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμπάκας. Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής προσωρινός μειοδότης είναι η τεχνική εταιρία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,08%.

Δήμος Καλαμπάκας

Pin It

kairos

Σύνδεση Χρήστη