Αίτησεις από παραγωγούς με ανενεργά αρδευτικά αντλητικά συγκροτήματα για απαλλαγή από ελάχιστη ετήσια χρέωση

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς του Δήμου μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν αρδευτικά αντλητικά συγκροτήματα  και τα οποία το τρέχον έτος δεν θα τα λειτουργήσουν, λόγω εναλλαγής των ποτιστικών καλλιεργειών τους ή λόγω καταστροφής των, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή της ελάχιστης ετήσιας χρέωσης (πάγια ΔΕΗ), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (γραφείο 337 υπεύθυνος κ. Παπαγεωργίου) πριν αρχίσει η περίοδος αρδεύσεων και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2017.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν και αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της  ΔΕΗ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Pin It

Σύνδεση Χρήστη