Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), είναι ένα Προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που απευθύνεται σε νοικοκυριά τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Επισημαίνεται πως οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, αφού το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό.

Κάθε τέλους του μήνα και έπειτα από έγκριση της αίτησης θα γίνεται η καταβολήτου επιδόματος με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στον εκάστοτε δικαιούχο.

Αξιολογώντας τα επίσημα στοιχεία για το Δήμο Καλαμπάκας στο διάστημα από 1/2/2017 έως και 2/3/2017, ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων νοικοκυριών που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του Κ.Ε.Α. ανέρχεται στις 322.

Δήμος Καλαμπάκας

Pin It

Σύνδεση Χρήστη