Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις-Δελτία τύπου των υπηρεσιών του Δήμου, τις Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ.Ε.Α.Υ.Κ, Κ.Ε.Δ.Κ, Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ) των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου, τις τρέχουσες Προκηρύξεις και Αναθέσεις Εργασιών, επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο παρακάτω.

Σύνδεση Χρήστη