Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

14/07/2016 Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου
14/07/2016 Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ.Ε. Χασίων
05/07/2016 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της ΔΕΥΑΚ
09/06/2016 Δημοπρασίες για την Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2016
26/05/2016 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις Υδρονομέων
26/04/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για το έτος 2016
26/04/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για το έτος 2015
17/03/2016 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
11/02/2016 Διακήρυξη Εκκμίσθωσης Ακινήτου (Σταύλου)
20/01/2016 Διακήρυξη - Εξοπλισμός Διαχείρισης Αστικών Απορριμάτων (Σάρωθρο) Δήμου Καλαμπάκας

Σύνδεση Χρήστη