Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

18/10/2016 Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών σε παιδικούς σταθμούς
27/09/2016 Αποτελέσματα προκήρυξης 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
21/09/2016 Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για νομικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
09/09/2016 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)
09/09/2016 Προκήρυξη 12 θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
30/08/2016 Επαναπροκήρυξη 5 θέσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας
19/08/2016 Προκήρυξη 5 θέσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας
20/07/2016 Διακήρυξη προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών Οικ. Ετών 2016-2017
14/07/2016 Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής
14/07/2016 Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού

Σύνδεση Χρήστη