Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

06/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο
02/03/2017 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους
23/11/2016 Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων οικ. ετών 2016-2017
18/11/2016 Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε παιδικούς σταθμούς
01/11/2016 Διακήρυξη υπηρεσίας "Εργασίες Αποκομιδής Απορριμάτων ΔΕ Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας"
20/10/2016 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο του Έργου "Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης γέφυρες ανάπτυξης"
18/10/2016 Προκήρυξη 7 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών
18/10/2016 Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών σε παιδικούς σταθμούς
27/09/2016 Αποτελέσματα προκήρυξης 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
21/09/2016 Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για νομικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σύνδεση Χρήστη