Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

13/04/2017 Διακήρυξη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
10/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως» - Προθεσμία 25/04/2017
31/03/2017 Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017 - Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας»
06/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο
02/03/2017 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους
23/11/2016 Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων οικ. ετών 2016-2017
18/11/2016 Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε παιδικούς σταθμούς
01/11/2016 Διακήρυξη υπηρεσίας "Εργασίες Αποκομιδής Απορριμάτων ΔΕ Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας"
20/10/2016 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο του Έργου "Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης γέφυρες ανάπτυξης"
18/10/2016 Προκήρυξη 7 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών

Σύνδεση Χρήστη